Jago-Kinderyoga3.jpg

Mindfulness:Meditatie

Goed voor jezelf zorgen. Het is vrij makkelijk voor ons om goed te zorgen voor onze buitenkant: We dragen schone kleding, die we leuk vinden, die prettig zit .We gaan naar de kapper, maken ons mooi.

We proberen ook goed voor onze binnenkant te zorgen door bijv gezond of zo gezond mogelijk te eten. Maar er is nog een andere binnenkant, die wat meer onzichtbaar is in onszelf: Onze gedachten, onze gevoelens en onze mogelijkheid om ons daarop te concentreren( concentratievermogen).

Wanneer we niet goed voor dat deel in onszelf zorgen, kunnen we ons onrustig, gejaagd, prikkelbaar en onprettig gaan voelen. We gaan piekeren, slapen onrustig of slecht. We zijn geen baas meer over onze gevoelens en gedachten. We merken dan dat we niet zijn waar we op dat moment zijn, omdat onze gedachten en gedachtenstroom ons weghaalt van dat moment. We kiezen dan niet of we nu of morgen over iets gaan nadenken en een beslissing nemen.

Hoe kunnen we weer meer rust en ontspanning gaan ervaren in het dagelijks leven, hoe druk het ook mag zijn?

Door te leren in het moment te zijn met alle sensaties van dat moment en niet afgeleid te worden.

Door het beoefenen van o.a. meditatie kunnen kinderen leren hun aandacht bij een ding te houden. Ze trainen zichzelf als het ware om baas te worden over hun gedachten en leren stapje voor stapje zelf bepalen of ze nu of later ergens over na willen denken.

 
IMG_2301.jpg

Visualisatie

Er zijn verschillende namen: Fantasieoefeningen, geleide fantasie, imaginatieoefening. Al deze termen doelen op hetzelfde: Ze brengen kinderen in een andere wereld, een fantasiewereld.

Het stimuleert creativiteit, fantasie en het vergroot de zelfexpressie. Het geeft kinderen de mogelijkheid om met de hulp van hun fantasie altijd een oplossing te bedenken.

Bovendien bevorderen visualisatieoefeningen het opnemen van informatie en is het een goede voorbereiding op het leren.

De rechter hersenhelft geeft de voorkeur aan beelden, metaforen en dromen. Het denken in beelden stimuleert dus de rechterhersenhelft.

De linker hersenhelft geeft de voorkeur aan tijdgerichte- en verbale taken: Alles in de juiste volgorde zetten en stap voor stap afhandelen. Tijdens een visualisatieoefening wordt dus ook de linkerhersenhelft gestimuleerd.

Door een beroep te doen op beide hersenhelften komen kinderen in balans en voelen zij zich meer ontspannen.